Magyar Zenei Tanács


25 éves a Magyar Zenei Tanács (1990 - 2015)

A Magyar Zenei Tanács országos hatókörű közhasznú szervezet, szakmai egyesületek szövetsége. Célja a magyar zenekultúra fejlődésének társadalmi eszközökkel való előmozdítása, a zenei értékek védelme és minél szélesebb körű terjesztésének előmozdítása, a zene társadalmi bázisának fejlesztése az oktatási struktúrában és a zenei öntevékenységben, a magyar zenekultúra nemzetközi pozícióinak erősítése.

A Magyar Zenei Tanácsot 1990. december 5-én alakította meg 20 zenei egyesület. Jelenleg 38 társadalmi szervezet, 14 társult intézmény és 10 rendkívüli egyéni tag alkotja.


Feladatai teljesítése érdekében a Magyar Zenei Tanács

  • összefogja és koordinálja a zenész társadalom szakmailag, műfajilag, vagy regionálisan elkülönülő csoportjainak tevékenységét, segíti azok hazai és nemzetközi munkáját


  • részt vesz a zenekultúrát érintő törvények, rendeletek, fejlesztési tervek kidolgozásában, véleményezésében, segíti az államigazgatás kulturális és oktatási területet érintő tevékenységét (www.nefmi.gov.h)


  • együttműködik más zenei és művészeti szervezetekkel, intézményekkel


  • képviselteti magát szakmai döntéshozó, vagy tanácsadó testületekben, a Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu) felkérésére koordinálja a zenei kurátorok delegálását


  • muzsikusokat terjeszt fel állami kitüntetésekre, valamint koordinálja a kulturális miniszter által adományozott zenei művészeti díjakra való javaslattételeket


  • a Zene Világnapján – a hivatásos énekkarokkal és szimfonikus zenekarokkal közösen – kiadja „az évad legjobb énekkari- és zenekari művésze” okleveleket


  • a zenekultúrát érintő fontos kérdésekben nyilvánosan állást foglal, megjeleníti a zenész társadalom érdekeit a szélesebb nyilvánosság előtt is


  • tájékoztató tevékenységet lát el a zenei élet minden területét érintő bel- és külföldről érkező kérésre.

A Magyar Zenei Tanács az UNESCO egyezményesen társult, nem kormányszintű zenei partnerszervezetének, a Nemzetközi Zenei Tanácsnak (International Music Council) (www.imc-cim.org) magyar szekciójaként a magyar zenekultúra érdekeit képviseli a Tanácsban, továbbá annak európai szervezetében, az Európai Zenei Tanácsban (European Music Council) (www.emc-imc.org). Közvetíti a Nemzetközi Zenei Tanács ajánlásait, kapcsolatot tart az egyes nemzeti szekciókkal. A Magyar Zenei Tanács tagja továbbá a Zenei Nevelés Nemzetközi Társaságának (International Society for Music Education) (www.isme.org). Tisztségviselői és képviselői útján vesz részt e társaságok munkájában, közgyűlésein, konferenciáin, egyéb rendezvényein.

A Magyar Zenei Tanács jogutódja az 1949-ben egyéni tagokkal alakult Magyar Zeneművészek Szövetségének, örökölve és továbbfejlesztve annak könyv-, kotta- és hangfelvételtárát, melynek gyűjtőköre a XX. század zenéje. Csatlakozva a Zenei Információs Központok Nemzetközi Szövetségéhez (IAMIC) (www.iamic.net), e gyűjteményre épülve alakult meg a Magyar Zenei Információs Központ 1973-ban, mely 1990-től a Magyar Zenei Tanács keretein belül folytatta működését, majd 2003-tól a Budapest Music Center (www.bmc.hu) gondozásában működik tovább és látja el feladatát.


Elnökség:

Pálfi Gábor - elnök
Hollós Máté - alelnök
Lendvai György
Móczár Gábor
Solymosi Tari Emőke
Zsoldos Béla
Zsoldos Dávid


Ellenőrző Bizottság:

Ember Csaba (elnök)
Fenyő Gábor
Berán István

Ügyvezető titkár:

Szatmári Róbert


A Magyar Zenei Tanács alapszabálya (pdf)


Támogatók:


English