A Magyar Zenei Tanács XXX. közgyűléséről


A Magyar Zenei Tanács 2012. május 22-én az Óbudai Társaskörben kezdte, majd június 14-én az ARTISJUS tárgyalótermében fejezte be idei rendes közgyűlését. A közgyűlés levezető elnöknek ez alkalommal is Kovács Gézát választotta, aki e feladatot a maratoni közgyűlésen mindvégig kitűnően ellátta.

Először Victor Máté elnök – mivel 2011. decemberi rendkívüli közgyűlésünkön a múlt évet már lényegében értékeltük – részletesebben csak az elmúlt fél esztendőről számolt be. Általánosságban megállapította, hogy egyik fő problémánk változatlanul az államigazgatás intézményeivel való kapcsolatépítés nehézkessége. A kulturális tárca – munkája során – egyre kevésbé tart igényt a szakmai szervezetek segítségére, közreműködésére. Beleszólásunk, s így persze befolyásunk a zenei életet meghatározó intézkedések alakulására gyengébb, mint az elmúlt két évtizedben bármikor. E téren új stratégiát kell kialakítanunk. Az új stratégia jegyében kezdeményeztük a magyar zenei szervezetek összességének egyetlen ernyőszervezetbe tömörülését, a megosztottság felszámolását. Meghívott vendégünk, dr. Tóthpál József, a Magyar Muzsikus Fórum elnöke felszólalásában az együttműködés minél szorosabb formáit szükségesnek ítélte ugyan, az egyetlen közös szervezet létrehozását nem tartotta időszerűnek. E kérdés megoldása így továbbra is az ismeretlen távolságú jövő feladata marad.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Gócza Julianna beszámolójában a Zenei Tanács működését szabályszerűnek, rendben lévőnek találta. Nemzetközi tevékenységünkről Páldy Ágnes számolt be röviden.

Hozzászólások után a beszámolókat és a – korábban írásban szétküldött – közhasznúsági jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés törölte tagjai sorából a Magyar Klarinétosok Szövetségét, a Magyar Zeneterápiás Egyesületet, társult tagjai közül az Operart Alapítványt és a Sonare Alapítványt.

Alapszabályunkban az elnök jelölésének és az alelnök megválasztásának módját szabályozó pontokat változtattuk meg, illetve pontosítottuk.

Tisztújítás során jelentősen átalakult a Magyar Zenei Tanács vezetősége. Mind Victor Máté elnöknek, mind Kovács Géza alelnöknek lejárt a mandátuma, s újabb jelölést egyikük sem vállalt. A megüresedett elnöki tisztségre a Magyar Hangversenyrendezők és Művészeti Ügynökségek Egyesülete és a Zenész KÖR Zimányi Zsófiát javasolta, akit titkos szavazással a közgyűlés meg is választott a következő három évre. Alelnököt – alapszabályunk új változata szerint – majd az új elnökség választ saját soraiból.

A további öt elnökségi tag közül négynek ugyancsak lejárt a megbízatása. Közülük Gyimesi László és Ember Csaba sem vállalt újabb jelölést. Az eddigi elnökségi tagok közül Solymosi Tari Emőkét és Malina Jánost a közgyűlés újra választotta, valamint három új tagot is beválasztott az elnökségbe, Hollós Mátét, Schanda Beátát és Zsoldos Dávidot. (Az elnökségnek tagja még Zsoldos Béla, az egyedüli, akinek mandátuma most nem járt le.)

Gócza Juliannának is lejárt a megbízatása, s mivel újabb periódusra már ő sem vállalkozott, új elnöke lett az Ellenőrző Bizottságnak is Ember Csaba személyében. (Lőrincz Andrea és Fenyő Gábor bizottsági tagok megbízatása érvényben maradt.)

A Magyar Zenei Tanács 2012-es költségvetését a közgyűlés elfogadta, annak tudatában, hogy a tervezett kiadások nagy részéhez egyelőre nincs meg a biztos fedezetünk, több pályázatunk folyamatban van. A tagdíj reform kidolgozásával megbízott munkacsoport nevében Popa Péter számolt be számításaik eredményéről. Az e körül kibontakozó vita eredményeként a közgyűlés úgy ítélte, hogy a sávos tagdíj bevezetése nem hozna szembetűnő változást a tagdíjbevétel nagyságában, miközben sok új problémát okozna. Ezért a közgyűlés az egységes évi 15.000 Ft-os alaptagdíjon nem változtatott, de hangsúlyosan felhívja a figyelmet az önkéntes túlfizetés és az egyéni adakozás lehetőségére.

2012. június
Victor Máté
Páldy Ágnes, ügyvezető titkár

[Vissza]