Rövid jelentés a Magyar Zenei Tanács XXVIII. közgyűléséről


A Magyar Zenei Tanács 2011. május 24-én az Óbudai Társaskörben tartott közgyűlése – határozatképes létszámban összegyűlve – levezető elnökének Kovács Gézát választotta. Először Victor Máté elnök számolt be az elmúlt esztendőről. A konkrét események számbavétele mellett, általános tapasztalatként megállapította, hogy tavaly megválasztott új kormányunk kulturális igazgatása nem tekinti adottnak azokat a pozíciókat, melyeket a Magyar Zenei Tanács 20 éves története során kivívott magának. Némely kérdésben változatlanul, némelyekben csökkentett mértékben, másokban egyáltalán nem tart igényt szakmai közreműködésünkre döntései előkészítésében. Az államigazgatás intézményrendszerével kiépítendő kapcsolataink terén új stratégiát kell kidolgoznunk. Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Gócza Julianna beszámolójában a Zenei Tanács működését szabályszerűnek és rendben lévőnek találta. Nemzetközi tevékenységünkről Schanda Beáta (a Nemzetközi Zenei Tanács alelnöke) számolt be, kiemelve, hogy a világszervezet minden rendezvényén jelen tudtunk lenni, s a szervezet vezetőségének és nemzetközi szervezeteinek ülését sikeresen szerveztük meg és bonyolítottuk le idén tavasszal Pomázon.

Hozzászólások után a beszámolókat és a – korábban írásban szétküldött - közhasznúsági jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Wolf Péter elnökségi tagunk – lejáró mandátuma során kifejtett tevékenységét megköszönve – megüresedő helyére a közgyűlés Zsoldos Bélát, a Magyar Jazz Szövetség alelnökét választotta. Lőrincz Andrea megbízatását az Ellenőrző Bizottságban két évre megújítottuk.

A Magyar Zenei Tanács 2011-es költségvetését a közgyűlés elfogadta, annak tudatában, hogy a tervezett kiadásokhoz 2,6 millió forintra egyelőre nincs meg a fedezetünk. A költségvetési támogatás elapadásából eredő gondjaink enyhítését célozta a közgyűlés azon határozata, mi szerint a tagdíj minimumát 2011-től évi 15.000 Ft-ra emeli, és – megköszönve az ezzel már tavaly is élő tagjaink nagyvonalúságát – felhívja a figyelmet az önkéntes túlfizetés lehetőségére.

Az egyebek pontja alatt a közgyűlés kinyilvánította szándékát, hogy a Magyar Muzsikus Fórum meghívott vendégként jelenlévő elnökének, dr. Tóthpál Józsefnek felvetését a Zenei Tanács magáévá teszi, kívánatosnak tartja és kezdeményezni fogja a zenei szervezetek szorosabb együttműködését.

2011. május
Victor Máté, elnök
Páldy Ágnes, ügyvezetőt titkárDicsőség-tábla
A minimális tagdíj felett fizető tagjaink:
Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekciója
Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége
Magyar Zene- és Táncművészek Szakszervezete
Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság
Budapesti Fesztiválzenekar
Pro Musica Alapítvány


[Vissza]