A Magyar Zenei Tanács XXVI. közgyűléséről


A Magyar Zenei Tanács 2009. június 5-i közgyűlése értékelte a Tanács elmúlt évi tevékenységét. A zenét is érintő törvények, rendeletek (előadó-művészeti törvény, szerzői jogi törvény, média törvény) előkészítésében, véleményezésében való hatékony részvétellel, különböző döntéshozó, tanácsadó, véleményező testületekben (pl. KÁSZT, NKA, Magyar UNESCO Bizottság) való képviselettel, szakmai programok indításával (zeneoktatásunk állapotának felmérése, a zene médiabeli helyzetének elemzése, a hazai hangverseny-helyszínek felmérése, stb.) a Tanács eredményesen szolgálta alapszabályában megfogalmazott céljait.

A 39 egyesületet, 11 rendkívüli egyéni tagot és 13 társult intézményt összefogó Magyar Zenei Tanácsot - felépítése, reprezentativitása, tevékenysége alapján - a Nemzetközi Zenei Tanács is példaértékű nemzeti szekcióként tartja számon.

A közgyűlés felvette a Zenei Tanács tagjai sorába a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesületét, egyúttal törölte onnan a megszűnt Lajtha László Társaságot. A társult tagok közé fogadta a Lajtha László Alapítványt és az "Ars Danubiana Visegrád" Alapítványt.

A közgyűlés újabb három évre elnökké választotta Victor Mátét, alelnökké Kovács Gézát, Ellenőrző Bizottsága elnökévé Gócza Juliannát. Az elnökség új tagja Wolf Péter lett.

A Magyar Zenei Tanács ősztől a zeneoktatásról, valamint a zene és a média kapcsolatáról tervez nyílt szakmai vitafórumokat.

[Vissza]