Tájékoztató a Magyar Zenei Tanács közgyűléséről

A Magyar Zenei Tanács 2008. május 16-án tartott XXV. közgyűlése elfogadta mind az Elnökség, mind az Ellenőrző Bizottság beszámolóját az eltelt esztendőről, valamint Schanda Beáta tájékoztatóját a Tanács nemzetközi tevékenységéről. Jóváhagyta a 2007-ről szóló közhasznúsági jelentést és pénzügyi beszámolót, továbbá a 2008-as költségvetési tervet.

A közgyűlés témái között szerepelt az előadóművészeti törvény tervezete, melyet Gyimesi László ismertetett. A közgyűlés egyetértőleg támogatta a Magyar Zenei Tanács, a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Táncművészek Szövetsége elnökeinek a miniszterelnökhöz írt közös levelét, melyben a törvény mielőbbi parlament elé terjesztését szorgalmazzák. A törvény – érvénybe lépése esetén – kiszámíthatóbb, tervezhetőbb működési feltételeket teremtene a szimfonikus zenekarok és énekkarok számára, de rendezett viszonyokat teremtene a zenészek foglalkoztatása terén is.

A másik téma a szerzői jogi törvény módosításának tervezete volt. Az Elnökség javaslatára a közgyűlés tiltakozó határozatot fogadott el a tervezet jelenlegi formája ellen. Az ugyanis a magyar alkotók és előadóművészek jogainak érvényesítését és gyakorlását indokolatlanul, átgondolatlanul, és kifejezetten káros irányban befolyásolná. A határozat teljes szövege megtalálható honlapunkon.

Többen is szóba hozták a Magyar Rádió átalakításának problémáit, zenei életünkre, zenekultúránkra gyakorolt kedvezőtlen hatását. Ebből arra következtetünk, hogy a helyzetbe nem szabad belenyugodnunk, több, mint egy éves küzdelmünket folytatni kell.

A közgyűlés a Magyar Zenei Tanács társult tagjai közé felvette a Magyar Zeneművészeti Alapítványt. Törölte tagjai sorából a Magyar Fuvolás Társaságot, a Magyarországi Kórusversenyek és Fesztiválok Szövetségét, valamint a Cimbalmos Baráti Kör Alapítványt.

A tisztújítás során a Tanács Elnökségébe újraválasztotta Gyimesi Lászlót, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének főtitkárát, Merényi Juditot, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének elnökségi tagját, Ember Csabát, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnökét. Az Elnökség új tagja Szirányi János, a Lajtha László Társaság elnöke lett. Az ő korábbi tisztségébe, az Ellenőrző Bizottságba a közgyűlés Lőrincz Andreát, a MUOSZ Zenei Szakosztályának titkárát választotta.


[Vissza]